Ritini un būs vairāk ↓
Raksts
Bētlemes zvaigzne

Bētlemes zvaigzne

06.12.2012

Stāsts par Bētlemes zvaigzni minēts Mateja evaņģēlija otrajā nodaļā. Tajā šis debesu ķermenis, ko mūsdienu kristieši īpaši piemin Zvaigznes jeb Triju kungu dienā, 6. janvārī, vēsta par Jēzus piedzimšanu un aizvada trīs Austrumu gudros jeb magus līdz Dieva dēlam. Daudzi ticīgie to uzskata par svarīgu, brīnumainu parādību, kas iezīmējusi Jēzus dzimšanu.

Zvaigzne no pareģojuma

Daži teologi apgalvo, ka Ziemassvētku zvaigzne piepildījusi 4. Mozus grāmatas 24. nodaļas 17. pantā minēto pravietojumu: "[..] zvaigzne ņems sev ceļu no Jēkaba, un no Israēla celsies Scepteris, tas sadragās Moāba deniņus un nopostīs visus Seta dēlu pamatus." Šo frāzi, kurā pieminēta zvaigzne, uzskatīja par apsolījumu Mesijas atnākšanai. Savukārt citi parādības saknes nemeklē tik dziļi, vien atgādina, ka neparastā zvaigzne jāuztver kā Dieva radīts brīnums, jo tā varējusi norādīt uz bērna atrašanās vietu tikai tad, ja pametusi debesis un nonākusi lejā. Tātad šajā notikumā bijusi iejaukta dievišķā griba.

Astronomiskie skaidrojumi

Vēstures gaitā daudzi mēģinājuši rast stāstam par Bētlemes zvaigzni saistību ar reāliem astronomiskiem notikumiem Kristus dzimšanas laikā. Šie skaidrojumi apkopojami vairākās grupās.

Pirmajā grupā jāmin visas hipotēzes par dažādu planētu satuvošanos (konjunkciju), ko būtu varējuši novērot Austrumu gudrie pirms nedaudz vairāk nekā diviem tūkstošiem gadu. Piemēram, Johanness Keplers (1571-1620) domāja, ka Bētlemes zvaigzne bijusi Jupitera, Saturna un Marsa konjunkcija. Mūsdienu pētījumi gan liecina, ka starp planētām bijis aptuveni vienu grādu liels attālums, tātad vizuāli šī parādība nav bijusi īpaši iespaidīga.

Vēl citi izpētījuši, ka 9. gadā pirms Kristus Urāns atradies netālu no Saturna, savukārt 6. gadā pirms Kristus - netālu no Veneras. Tomēr Urāns pārvietojas lēni un ar neapbruņotu aci faktiski nav saskatāms. Planētu konjunkcijas hipotēžu trūkums varētu būt tas, ka senie zvaigžņu pētnieki diez vai būtu nosaukuši par vienu zvaigzni iepriekš zināmas planētas.

Otrajā grupā atrodamas teorijas par to, ka Bētlemes zvaigzne patiesībā bijusi komēta. Piemēram, zināms, ka 12. gadā pirms Kristus varēja redzēt Haleja komētu. Savukārt ķīniešu un korejiešu zvaigžņu vērotāji 5. gadā pirms Kristus ap 24. martu aprakstījuši kādu komētu, kas bijusi novērojama 70 dienu.

Vēl viena grupa satur hipotēzes, kurās minēts skaidrojums par Ziemassvētku zvaigzni kā par supernovu jeb pārnovu - eksplodējušu zvaigzni, kas mēdz būt īpaši spoža. Piemēram, Džerolāmo Kardāno uzskatīja, ka Bētlemes zvaigzne bijusi nova Kasiopejas zvaigznājā. Taču šīs astronomiskās parādības nevarētu būt pārvietojušās līdzi Austrumu gudrajiem, norādot viņiem ceļu. No šā viedokļa raugoties, ticamākas ir hipotēzes par komētām.

Stāsta nepilnības

Kritiski noskaņoti reliģijas vēsturnieki uzskata evaņģēlijus par sacerējumiem, kas radīti labu laiku pēc Jēzus nāves un paredzēti tam, lai nostiprinātu Jēzus kā Mesijas statusu. Šim nolūkam domāts arī stāsts par Ziemassvētku zvaigzni. Vairāki apsvērumi liek uzskatīt, ka Bētlemes zvaigznes parādīšanās varētu nebūt patiess vēsturisks notikums. Pirmkārt, šis vēstījums lasāms tikai Mateja evaņģēlijā un nav atrodams citur. Marka evaņģēlijā, ko pētnieki uzskata par senāku, stāsts par zvaigzni un Austrumu gudrajiem neparādās.

Zvaigznes parādīšanās Jēzus piedzimšanas laikā atspoguļo izplatīto uzskatu, ka ikviena cilvēka dzīve ir saistīta ar noteiktu zvaigzni. Savukārt persiešu priesteru - magu - pieminēšana saistībā ar astronomiskām parādībām var būt atsauce uz magu delegācijas ierašanos Romā 66. gadā pēc Kristus, kad pie debesīm bija redzama Haleja komēta. Tolaik Romā valdīja imperators Nerons, un, pēc vairāku reliģijas vēsturnieku domām, aptuveni šajā laikā ir sacerēts un mutvārdos tālāk izplatīts Mateja evaņģēlijs. Magu delegāciju vadīja Armēnijas valdnieks Tiridats, kas ieradās pie Nerona, lai tas apstiprinātu viņa valdnieka titulu. Kāds vēsturnieks šajā sakarā rakstīja: "Valdnieks neatgriezās mājup pa to ceļu, pa kuru bija atnācis." Līdzīga frāze izskan arī Mateja evaņģēlijā...

Nosaukums: Bētlemes zvaigzne, Ziemassvētku zvaigzne.

Misija: vēstīt par Pestītāja dzimšanu un parādīt ceļu pie viņa.

Atrašanās vieta: Bētleme.

Notikuma laiks (iespējamais): 6. gads pirms Kristus - 7. gads pēc Kristus, dažas nedēļas vai mēneši pēc Jēzus piedzimšanas.

Aprakstīta: Mateja evaņģēlija otrajā nodaļā.

Vārdnīca

Mags - senajā Persijā lietots apzīmējums priesteru kārtas pārstāvim, kurš nodarbojās arī ar astronomiju un astroloģiju.

Konjunkcija - planētu un zvaigžņu satuvošanās.

Interesanti

Mormoņi uzskata, ka Bētlemes zvaigzne bija patiess astronomisks notikums, ko varēja novērot visā pasaulē.

Viens no savdabīgākajiem Ziemassvētku zvaigznes parādības skaidrojumiem ir krievu pētnieka Zaiceva viedoklis, ka Bētlemes zvaigzne bijusi ārpuszemes civilizācijas vadīts kosmosa kuģis, kas nogādājis uz zemi astronautu Jēzu.

Ziemassvētku zvaigznes stāsts

Mateja evaņģēlijā vēstīts par trim magiem jeb Austrumu gudrajiem, kuri ap Jēzus piedzimšanas laiku novērojuši jaunu, spožu zvaigzni. Viņi ieradušies Jeruzalemē pie valdnieka Hēroda Lielā un taujājuši par jaundzimušu jūdu ķēniņu. Hērods izbijies un sūtījis gudros ievākt ziņas par jaundzimušo, bet pēcāk viņam par to paziņot. Magi atkal devušies ceļā, un, kā teikts Mateja evaņģēlija 2. nodaļas 9. pantā, "[..] zvaigzne, ko tie bija redzējuši Austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās pār namu, kurā bija bērns". Trīs gudrie jaundzimušajam ziedoja zeltu, vīraku un svaidāmo eļļu - mirres. Sapnī saņēmuši norādījumu, viņi vairs neatgriezās pie Hēroda, bet pa citu ceļu devās uz savu zemi. Savukārt Jāzepam sapnī parādījās eņģelis, kas viņam kopā ar ģimeni lika bēgt uz Ēģipti. Hērods, sadusmojies par gudro neatgriešanos, pavēlēja Bētlemē un tās apkaimē nogalināt visus bērnus līdz divu gadu vecumam.

Visi raksti

Redaktors iesaka

Tikai Mocarts

Tikai Mocarts

12. decembrī Lielajā Ģildē ...

Lasīt vairāk 11 komentāri
Sigulda velogida - seniora pavadībā!

Sigulda velogida - seniora ...

Ļauties rāmam un nesteidzīgam ...

Lasīt vairāk 14 komentāri
Latviešu mēmā kino zvaigzne

Latviešu mēmā kino zvaigzne

Izstāde un lekcija „Jaunā ...

Lasīt vairāk 9 komentāri
Akcija „Café Spleen jeb Augusts 1914”

Akcija „Café Spleen jeb ...

Rīgas - Eiropas Kultūras galvaspilsētas ...

Lasīt vairāk 10 komentāri

Iepazīšanās

Iepazīsties ar vairāk nekā 6923 seniori.lv lietotājiem!

Atrast

Nav komentāru

Lūdzu ienāciet, lai pievienotu komentāru.

Mūsu draugi (klikšķini uz bildes)

 • Olimpiskais sporta centrs
 • Sava Dizaina Telefonu Vāciņi
 • Dienas Žurnāli
 • Latvijas Mākslas akadēmija
 • Projekts StarDust
 • Labklājības ministrija
 • Rīgas domes Labklājības departaments
 • Osteo.lv
 • tikaisievietem.lv
 • Medkursi
 • Dalbes Līcis
 • Iespēju karte
 • Piepūšamās atrakcijas