Ritini un būs vairāk ↓
Raksts
Sātan, atkāpies!

Sātan, atkāpies!

06.03.2013

Ģirts Kasparāns, Ilze Pole, žurnāls Citādā Pasaule, iespēja abonēt ekioskā

Pareizticīgo klostera māsa Irina saprata, ka ar viņu kaut kas nav kārtībā. Jaunā sieviete sāka dzirdēt balsis un nodomāja, ka pats sātans ar viņu runā. Divdesmit trīs gadus vecā rumāniete Irina bija augusi bāreņu namā, un viņai bija vajadzīgs atbalsts, lai tiktu galā ar balsīm, kas ieperinājušās viņas galvā. Irina bija iestājusies pareizticīgo klosterī, kur vadība drīz vien nosprieda, ka Irina patiešām ir grēciniece un viņā iemiesojies pats nelabais.

Lai izārstētu Irinu un izdzītu ļaunos garus, klostera priekšnieks tēvs Daniels nolēma ķerties pie radikālām metodēm. Ar vairāku mūķeņu palīdzību viņš piesēja Irinu pie krusta, ar dvieli aizbāza muti un atstāja bez pārtikas un ūdens. Eksorcisma rituāla mērķis bija nomērdēt badā ļaunos garus, lai tie pamestu Irinas ķermeni. Taču šīs šoka terapijas rezultātā garu izlaida pati Irina - viņa nomira pēc trim dienām. Ārsti vēlāk secināja, ka jaunā sieviete, visticamāk, sirgusi ar šizofrēniju, tāpēc arī dzirdējusi svešās balsis. Rumānijas tiesa pret ļauno garu izdzinējiem bija barga: tēvam Danielam piesprieda 14 gadu cietumsodu, bet vairākām mūķenēm - no pieciem līdz astoņiem gadiem cietumā.

Epilepsija vai ļaunais gars?

Mūsdienās eksorcisma rituāli parasti nebeidzas tik skumji, tomēr ļauno garu izdzīšana ir ļoti pretrunīgi vērtēta nodarbe. Sātana izdzinēji apgalvo, ka patiešām cenšas palīdzēt cilvēkiem, bet skeptiķi uzskata, ka eksorcisma rituāli labākajā gadījumā ir bezjēdzīga cilvēku muļķošana, sliktākajā gadījumā tie var beigties ļoti bēdīgi.

Ļauno garu izdzīšanai ir sena vēsture, jo senatnē cilvēki ticēja, ka dažādām kaitēm ir pārdabiski cēloņi un slimības, it sevišķi tādas, kas saistītas ar prāta aptumšošanos, skaidrojamas ar tumsas spēku iedarbību. Dažādu cilšu šamaņi uzskatīja, ka nelaimes izraisa mirušo gari, kas uzbrūk dzīvo dvēselēm. Lai padzītu ļaunos garus, viņi veica sarežģītus rituālus.

Romas katoļu baznīca savā katehismā uzsvērusi eksorcisma nozīmi: "Eksorcisms ir vērsts uz to, lai izdzītu velnus vai atbrīvotu no velnu ietekmes, un tas notiek ar garīgo spēku, ko savai baznīcai uzticējis Jēzus." Katoļu garīdznieki gan norāda, ka eksorcisma rituāls nav plaši izplatīts, jo nepieciešams tikai retos gadījumos. Ļauno garu izdzīšanas speciālisti vadās pēc vairākām pazīmēm, pēc kurām iespējams noteikt, vai cilvēku apsēdis nelabais gars: runāšana svešās valodās, ko cilvēks nekad nav mācījies, citas pārdabisku spēku izpausmes, vairīšanās no krusta, svētītā ūdens un citiem ticības simboliem.

"Runāšana svešās valodās ir viena no apsēsta cilvēka pazīmēm. Velns parasti ir daudz pārāks par cilvēku, viņš ir gars, tāpēc bieži vien runā svešās valodās, zina tādu informāciju, kādu mēs nezinām. Velns spēj veikt dažāda cita veida manipulācijas, kas nav uzreiz aptveramas," stāsta katoļu garīdznieks, Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas draudzes prāvests Andris Kravalis. Apsēsto cilvēku uzvedībā pamanāmas arī citas dīvainības. "Viņi reaģē uz svētlietām, kas satur sevī žēlastības spēku. Negatīvi reaģē uz svētītu ūdeni, kaut gan uz parastu ūdeni nereaģē." Vai viņš pats ir saskāries ar sātana apsēstiem cilvēkiem? «Man grūti teikt, vai esmu redzējis cilvēku, kas ir pilnībā sātana apsēsts, bet noteikti ir gadījies sastapt cilvēkus, kas saistījušies ar ļaunumu, zaudējuši savu brīvību, dzīvo smagā grēkā un pakļauti ļaunuma darbībai,» atzīst Kravalis.

Ārstēt, nevis sodīt

Garīdznieki uzsver, ka ļauns ir nevis pats cilvēks, bet gan nelabais gars, kas viņā iemiesojies. Tāpēc eksorcisms drīzāk uzskatāms par cilvēka ārstēšanu, nevis sodīšanu. Reliģiju pētniece, Latvijas Universitātes pasniedzēja Agita Misāne skaidro, ka mūsdienās katoļi ar eksorcismu nodarbojas ļoti retos gadījumos un to dara īpaši sagatavoti cilvēki, kas ilgi mācās, lai varētu ķerties pie šā darba. Eksorcisma elementi atrodami arī citās pasaules reliģijās, piemēram, hinduismā, islāmā un jūdaismā (jūdaisti uzskata, ka ļauno garu iespējams izdzīt caur kājas pirkstiņu).

Ne tik senas ļauno garu izdzīšanas tradīcijas ir jauno laiku harismātiskajām kristiešu draudzēm (Jaunā paaudze, Prieka vēsts u. c.). Agita Misāne uzskata, ka šajās draudzēs eksorcisms notiek pilnīgi patvaļīgi. "Kā māžojas, tā arī izdzen tos velnus, un tas droši vien atstāj ļoti dramatiskas sekas uz veselību." Bieži vien iedomas, ka cilvēku apsēdis ļaunais gars, ir saistītas ar reālām veselības problēmām, piemēram, garīgām slimībām. "Ārkārtīgi reti ir gadījumi, kad var izslēgt visus racionālos izskaidrojumus un cilvēks patiesi ir apsēsts," spriež Misāne.

Pēc psihoterapeites Maijas Kārkliņas domām, no medicīnas viedokļa nodarbošanās ar eksorcismu nav uzskatāma par nopietnu. "Manuprāt, tas ir saistīts ar šarlatānismu un cilvēku māņticību, kā arī tradicionālām un mazāk tradicionālām reliģijām." Kārkliņa pieļauj, ka daļa cilvēku, ko eksorcisti uzskata par sātana apsēstiem, patiesībā ir garīgi slimi. Ja cilvēks sirgst ar šizofrēniju, paranoju, epilepsiju un citām kaitēm, viņa uzvedībā var parādīties simptomi, ko ticīgie var uztvert kā paša nelabā iedarbību. Arī slimniekam ir vieglāk noticēt, ka viņā iemiesojies sātans, nekā atzīties garīgās veselības problēmās un meklēt palīdzību pie psihiatra. Dažkārt ar paziņojumu, ka viņu apsēdis sātans, cilvēks cenšas pievērst sev uzmanību, jo viņam ir problēmas ar pašapziņu, un šādā veidā iespējams izpelnīties ievērību. Šo cilvēku vājuma brīžus savā labā tiecas izmantot dažādu viltus mācību sludinātāji. "Tie cilvēki, kas sludina ļauno garu izdzīšanu, ar to pelna naudu, tas ir viņu  mārketings, reklāma," uzskata psihoterapeite Maija Kārkliņa. Ja arī cilvēks pēc šādiem seansiem jūtas labāk, tas drīzāk saistīts ar pašsuģestiju un tā saukto placebo efektu.

Bada nāve

Ja cilvēks ir ļoti ticīgs, bažas par nonākšanu sātana varā dažkārt krīt īpaši auglīgā augsnē. Piemēram, pagājušā gadsimta 70. gadu vidū bēdīgu slavu izpelnījās kāds gadījums Vācijā, kur eksorcisma seansi beidzās ar 23 gadus vecas meitenes nāvi. Annelīze Mihela bija augusi stingrā Bavārijas katoļu ģimenē; 16 gadu vecumā viņai sākās nopietnas veselības problēmas. Meitenei bija epilepsija, viņa mocījās ar depresiju, vēlāk sākās arī halucinācijas. Annelīze dzirdēja balsis, kas viņu dēvēja par grēcinieci un draudēja, ka viņa "sapūs ellē". Viņa sāka vairīties no krucifiksiem un svētītā ūdens. Meitenes vecāki nosprieda, ka meita nonākusi sātana varā. Viņi vērsās pēc palīdzības pie katoļu garīdzniekiem, kas piekrita veikt eksorcisma seansus, lai izdzītu ļaunos garus. Taču pēc vairākiem desmitiem seansu nekāds progress Annelīzes uzvedībā nebija vērojams. Gluži pretēji, viņai kļuva arvien sliktāk. Annelīze atteicās ēst, galu galā viņa nomira no bada un nespēka. Nāves brīdī viņa svēra tikai 31 kilogramu.

Meitenes nāvē tika vainoti viņas vecāki un katoļu priesteri, kas viņu mocīja ar sātana izdzīšanu, nevis meklēja mediķu palīdzību. Taču meitenes māte Anna Mihela arī vairākus gadu desmitus pēc meitas traģiskās nāves nenožēloja savu rīcību, jo uzskata, ka rīkojusies pareizi. "Es redzēju Kristus zīmi uz meitas rokām. Viņai bija stigma, un tā bija Dieva zīme, ka mums jāizdzen dēmoni. Mana meita nomira, lai glābtu citas zudušās dvēseles, lai samaksātu par viņu grēkiem," laikrakstam The Daily Telegraph stāstīja Anna Mihela. Pēc viņas domām, šis gadījums bija piemērs, kā pakļauties Dieva gribai.

Uz šādu fundamentālismu ar bažām raugās pat Vatikāns, kas 1999. gadā izstrādāja jaunus noteikumus, lai novērstu eksorcisma rituālu ļaunprātīgu izmantošanu. Pirms rituālu uzsākšanas garīdzniekiem ieteikts nosūtīt cilvēku pie ārsta, lai pārliecinātos, ka viņš nav garīgi slims. "Eksorcisms jāveic piesardzīgi, stingri ievērojot baznīcas ieviestās normas. Pirms eksorcisma svinēšanas ir svarīgi pārliecināties, ka situācija ir saistīta ar ļaunā gara klātbūtni, nevis kādu slimību," uzsvērts katoļu baznīcas katehismā.

 

Sātans ieperinājies pat Vatikānā

Holivudas filmās eksorcisma rituāli parasti attēloti ļoti iespaidīgi, arī vēstures leģendas vēsta, ka rituāla laikā cilvēki paceļas gaisā, viņiem no mutes veļas ārā čūskas, naglas un stikla gabali. Taču patiesībā katoļu rituālā iztiek bez dramatiskiem specefektiem. Tā galvenā sastāvdaļa ir lūgšanas, ar ko garīdznieks vēršas pie Dieva, Jēzus Kristus un Jaunavas Marijas, lūdzot atbrīvot pacientu no ļaunās varas. Rituāla laikā tiek izmantots arī svētītais ūdens un kristiešu relikvijas. Eksorcisti uzsver, ka spēks, kas palīdz uzvarēt cīņā ar sātanu, nāk no Dieva, nevis kādām īpašām iemaņām.

Vatikāna ietekmīgākais eksorcists ir svētais tēvs Gabriēle Amorts, kurš ar ļauno garu izdzīšanu nodarbojas jau vairākus gadu desmitus. Viņš apgalvo, ka sniedzis palīdzību vairāk nekā 70 000 cilvēku, kas saskārušies ar ļauno garu iemiesošanos. Astoņdesmit sešus gadus vecais vīrs uzskata, ka savulaik sātana varā bija nonākuši tādi ļaundari kā Staļins un Hitlers, kuri savus noziegumus pastrādāja ar tumsas spēku ziņu. Pieredzējušais garīdznieks arīdzan paziņojis, ka sātans ieperinājies pat Vatikānā. Daļa kardinālu un bīskapu zaudējuši ticību Dievam, un tieši tāpēc katoļu baznīcu skārušas tādas šausmas kā pedofilijas skandāls. Sātans nereti izvēloties kārdināt tieši ticīgākos cilvēkus; savulaik eksorcistu palīdzību nācies meklēt pat Mātei Terēzei, kas saskārusies ar sātana postošo ietekmi.

Apsēsti ir vairāk nekā 50%

Skeptiķi uzskata, ka sātana izdzīšana ir veiklu darboņu izgudrots bizness, ar ko iespējams muļķot lētticīgus ļautiņus un nopelnīt lielu naudu. Katoļu baznīca izvairās no publiskas ļauno garu izdzīšanas un šādus rituālus veic slepenībā, turpretim dažas harismātiskās kristiešu draudzes nekautrējas rīkot masu pasākumus, kuru laikā ievāc ziedojumus no eksorcisma seansa apmeklētājiem. Pirms pāris gadiem ar Jaunās paaudzes svētību Latvijā bija ieradies amerikāņu sludinātājs Bobs Larsons, kurš Rīgā, Kongresu namā, nodarbojās ar ļauno garu izdzīšanu. Uz seansu īpaši bija aicināti cilvēki, kas cietuši no "okultisma, lāstiem un burvestībām". Larsonam nebija jāpierod pie publikas apstrādāšanas, jo pašpasludinātais eksorcists karjeras pirmsākumos bijis rokmūziķis. Viņš noraidīja pārmetumus, ka ļauno garu izdzīšanu padarījis par šovu, jo arī Jēzus Kristus savus brīnumdarbus veicis publiski, nevis lielā slepenībā.

Larsons pēc seansiem stāstīja, ka Latvijā veicis "simtiem, pat tūkstošiem sātana izdzīšanas rituālu", bet tā bijusi tikai neliela daļa no veicamā uzdevuma, jo dvēseļu, kas gaida brīnumaino glābšanu, bijis daudz vairāk. "Esmu pārliecināts, ka vairāk nekā 50 procentu cilvēku ir sātana apsēsti," intervijā portālam Mango atzina eksorcists. Pēc viņa domām, Austrumeiropas iedzīvotājos iemiesojušies sevišķi bīstami dēmoni, ar kuriem grūtāk tikt galā.

Lielais darba apjoms sagādā raizes arī vietējiem ļauno garu apkarošanas speciālistiem. "Arvien vairāk nāk apsēsti cilvēki, tāpēc man arī jānodarbojas ar eksorcismu," stāsta dziedniece Ilze Jansone. "Gadiem ejot, melnie spēki sasparojas, un tie mošķi arvien vairāk lien iekšā cilvēkos." Pēc viņas domām, mūsdienu vide veicina tumsas spēku ieperināšanos cilvēkos. "Padomju laikā zombēja, kodēja ekstrasensi, bet tagad ir daudz sliktāk - televīzijas kanāli kodē ar savām filmām, piemēram, ar televīzijas palīdzību nāk iekšā japāņu melnā maģija. Bērni ieslēdz datorspēles un pilnībā nonāk dēmonu varā."

Dziedniece apgalvo, ka nolādējumam vai lāstam nereti nāk līdzi kāds mošķis - "vai nu paralēlās pasaules būtnes, ko mēs saucam par mošķīšiem, vai arī īsts dēmons vai velns".

Kā viņa ārstē ar velnu apsēstos cilvēkus? Dziedniece teic, ka jau pirms 40 gadiem izstrādājusi savu atveseļošanās sistēmu, kas sastāv no 25 punktiem. "Pēc šīs sistēmas es atjaunoju cilvēku no galvas līdz kājām, pamatā izmantojot savvaļas augus. Ko nevar ar savvaļas augiem, to ārstēju ar biostrāvām. Kā es izdzenu nelabos garus? Cilvēks izstāsta man notikumu, pēc kura velns varēja viņā iemājot, un tad es notikumu pārspēlēju, it kā tas nemaz nav bijis. Ir speciālas dainu formulas, pērkoņkrusta zīmes, jābūt arī svecēm un svētītajam ūdenim, lai nelabo piebeigtu."

Pēc viņas domām, mācītāju lielākā kļūda ir tā, ka sātana izdzīšanas procesā viņi tikai izdzen velnus, bet nepiebeidz tos. "Velns aiz stūra smīn un iemājo atpakaļ cilvēkā. Sēž uz muguras un liek dzērājam dzert. Dažkārt cilvēku var apsēst pat 14 velni un dēmoni. Man bija viens tāds gadījums. Tad es sāku ar vecākā velna iznīcināšanu, turpināju ar nākamo, līdz visi bija piebeigti."

 

Lai dēmoni neatgrieztos

Amerikāņu eksorcists Bobs Larsons spriež, ka velnu piebeigšana vairāk ir pašu cilvēku ziņā. "Es nevaru garantēt mūžīgu atbrīvošanu no dēmoniem. Nesen veicu eksorcismu vienam narkomānam. Pēc sesijas viņš jutās lieliski, bet es teicu: aizej uz narkomānu rehabilitācijas centru, atrodi psihoterapeitu, kas tev palīdzēs. Viņš atbildēja, ka neies, jo jūtas lieliski. Šajā gadījumā sanāk, ka dēmoni ir izdzīti, bet problēma nav atrisināta. Un tāpēc viņi, visticamāk, atgriezīsies," portālam Mango stāstīja Larsons. "Es ar Dieva palīdzību varu izdzīt dēmonus, bet nekādā veidā nevaru ietekmēt cilvēku dzīvesveidu. Eksorcisms ir tikai un vienīgi pats sātana izdzīšanas rituāls, bet tam nav nekāda sakara ar to, kā cilvēks uzvedas pēc tam. Ja viņš dzīvos nekrietni, viņš pavērs durvis jauniem dēmoniem."

Savukārt katoļu garīdznieks Andris Kravalis uzskata, ka jāseko Kristus piemēram:

"Pamatojumu eksorcismam varam atrast Kristus evaņģēlijā, kur viņš saka: "Izdzeniet ļaunos garus!" Kristus arī pilnvaro savus mācekļus nodarboties ar eksorcismu. To mēs varam lasīt gan Svētajos Rakstos, gan Apustuļu darbos, gan Pāvila vēstulēs. Kā noteikt, kad cilvēks ir apsēsts? Cilvēkam vajag vērsties pie baznīcas autoritātes, kas izskatīs viņa gadījumu. Pirmais eksorcisms, protams, ir cilvēka atgriešanās pie Dieva. Arī grēksūdze ir sava veida eksorcisms."

Visi raksti

Redaktors iesaka

Tikai Mocarts

Tikai Mocarts

12. decembrī Lielajā Ģildē ...

Lasīt vairāk 18 komentāri
Sigulda velogida - seniora pavadībā!

Sigulda velogida - seniora ...

Ļauties rāmam un nesteidzīgam ...

Lasīt vairāk 16 komentāri
Latviešu mēmā kino zvaigzne

Latviešu mēmā kino zvaigzne

Izstāde un lekcija „Jaunā ...

Lasīt vairāk 12 komentāri
Akcija „Café Spleen jeb Augusts 1914”

Akcija „Café Spleen jeb ...

Rīgas - Eiropas Kultūras galvaspilsētas ...

Lasīt vairāk 11 komentāri

Iepazīšanās

Iepazīsties ar vairāk nekā 7667 seniori.lv lietotājiem!

Atrast

Nav komentāru

Lūdzu ienāciet, lai pievienotu komentāru.

Mūsu draugi (klikšķini uz bildes)

 • Olimpiskais sporta centrs
 • Sava Dizaina Telefonu Vāciņi
 • Dienas Žurnāli
 • Latvijas Mākslas akadēmija
 • Projekts StarDust
 • Labklājības ministrija
 • Rīgas domes Labklājības departaments
 • Osteo.lv
 • tikaisievietem.lv
 • Medkursi
 • Dalbes Līcis
 • Iespēju karte
 • Piepūšamās atrakcijas