Ritini un būs vairāk ↓
Raksts
Akcija „Café Spleen jeb Augusts 1914”

Akcija „Café Spleen jeb Augusts 1914”

11.08.2014

 • 12.08. plkst. 21.14

Akcijas „Café Spleen jeb Augusts 1914" ATKLĀŠANA.

Solo - Marija Naumova . Piedalās Rolands Beļēvičs (akordeons), Ingus Feldmanis (ģitāra), Normunds Katajs Paeglis (kornete) un mākslinieki no starpdisciplinārās mākslu kompānijas „Idea Gnosis". Režisors Viktors Jansons.

Biļetes: 20.00 EUR - vietas teltī; 4.00 EUR - vietas dārzā.

 • Jānis Akuraters divos laikmeta nogriežņos.

29.08. un 10.09. plkst. 19.00

1. laikmeta nogrieznis. Maģiskais teātris - ieeja tikai jukušiem. Akuraters vai Hese? 1905. gada revolūcijas triumfs un posts

Komentārs - Viktors Jansons. Mūzika, dziedājumi - Juris Kulakovs.

Biļetes: 5.00 EUR

13.08., 30.08. un 11.09. plkst. 19.00

2. laikmeta nogrieznis. „Café Spleen". Jukums Vācietis un latviešu dzejnieki Pirmā pasaules kara mistērijā

Komentārs - Viktors Jansons. Mūzika (pirmatskaņojums) - Juris Kulakovs. Solo - Miervaldis Jenčs un Ieva Akurātere.

Biļetes: 5.00 EUR

 • 14.08. plkst. 18.00

Trīs izstāžu atklāšana:

Stikla mākslas izstāde „Mēness un naglas. Degt". Autori: Inguna Audere (Latvija), Maikls Rodžers (Michael Rogers, ASV).

„Mans vectēvs, mans vecvectēvs strēlnieks - vecāsmātes pūra skapī". Lietu un atmiņu skices. Izstādes autors - Viktors Jansons.

„Dzejnieks/strēlnieks/mākslinieks - portrets". Mākslas darbi no muzeju kolekcijām.

Ieeja bez maksas

 • 16.08. Pasākumi Rīgas svētku laikā:

plkst. 13.00 „Tilti un pārigājēji" - kinodokumentu retrospekcija ar komentāriem

plkst. 14.00 Jānis Akuraters un filma „Laiku viesulī". Lektore un komentāru autore - Inga Pērkone.

plkst. 15.00 Jura Podnieka dokumentālā filma „Strēlnieku zvaigznājs"

plkst. 16.00 Aleksandra Rusteiķa spēlfilma „Lāčplēsis"

Ieeja - bezmaksas

 • 20.08. un 21.08. plkst. 19.00

Pulkvedis Jukums Vācietis. Dziesma

Andreja Selicka muzikāla kompozīcija (pirmatskaņojums) un komentāri: Latviešu mūziķi Pirmajā pasaules karā. Solo - Ieva Parša, Māris Jēkabsons, Andrejs Selickis. Kornete - Normunds Katajs Paeglis.

Biļetes: 5.00 EUR

 • 22.08. plkst. 19.00

Jāņa Akuratera romāns „Ugunīgi ziedi". Kopīgā lasīšana. Vada Dr. philol. Maija Burima.

Biļetes: 3.00 EUR

 • 23.08., 26.08., 27.08. plkst. 19.00

Izrāde/dialogs „Šillera „Laupītāji" trīs atklāsmēs"

Darbojas Viktors Jansons, Reinis Suhanovs, kornete

Biļetes: 5.00 EUR

 • 06.09. plkst. 19.00 BALTĀ NAKTS Jāņa Akuratera muzejā

NAKTS. NENOTEIKTS MIRDZUMS. Literārās akadēmijas Jāņa Rokpeļņa Dzejas meistardarbnīcas lasījumi.

Mūzika - Edmunds Frīdvalds un Andželika Frīdvalde. Gaismas instalācijas - Alise Šaburova, Ella Mežule, Vika Eksta. Videoprojekcija - Vitālijs Vinogradovs.

Ieeja - bezmaksas

 • 09. un 09.09.

Lektorijs

 • 12.09. plkst. 19:00 Akcijas noslēgums.

Nāves lauks un... Pirmā pasaules kara apoteoze

Sekojiet informācijai www.riga2014.org/CAFESPLEEN; www.memorialiemuzeji.lv/cafe-spleen-jeb-augusts-1914

Pirms 100 gadiem 1914. gada vasarā sākās Pirmais pasaules karš, kas, nesdams iepriekš nepieredzētu postu, izmainīja pasaules karti, sabiedrības vērtību sistēmu un dzīvesstilu. Šo notikumu aculiecinieks un dalībnieks bija arī latviešu dzejnieks Jānis Akuraters (1876-1937). Savā autobiogrāfijā viņš rakstīja, ka pasaules karš „pēkšņi visam saules pilnam gaišam laikam darīja galu, pāršķiezdams ar savu mistisko zobenu" arī viņa sapņus un likteni.

1916. gada novembrī Jānis Akuraters brīvprātīgi iestājās Krievijas armijas sastāvā izveidotajos Latviešu strēlnieku pulkos. Viņš kā brīvprātīgais tiek ieskaitīts II Latviešu brigādē. Savā dienasgrāmatā 1916. gada 23. novembrī - neilgi pēc iestāšanās strēlniekos - Jānis Akuraters raksta, ka viņam bijusi saruna ar latviešu virsniekiem par veicamajiem uzdevumiem, un viens no tiem - kara hronikas rakstīšana. Un latviešu pulku vēsture ir jāuzraksta tā, ka katrs saimnieks vēlāk to var lasīt svētdienas rītā savai saimei priekšā kā dievvārdus. Tā bija īpaša latviešu karavadoņu, pirmkārt, Zemgales pulka komandiera Jukuma Vācieša, stratēģija savā karapulkā iekļaut dzejniekus, māksliniekus, mūziķus, neliekot tiem kaujās būt pirmajās kareivju rindās, bet nosūtot pildīt sanitāra, korespondenta, kara hronista pienākumus, liekot šiem izsmalcinātajiem, jūtīgajiem, estētisko pārdzīvojumu alkstošajiem redzēt kara nežēlību, līķu kaudzes, nāvi un karavīru drosmi un tādā situācija runāt patriotiskā mākslas valodā, kas iedvesmotu latviešu strēlniekus. Tas bija ceļš uz savu Latvijas valsti. Šī dīvainā fenomena apzināšanai būs veltīta akcija „Café Spleen jeb Augusts 1914".

Akcijas nosaukums ir aizgūts no Akuratera stāsta „Café Spleen", kas vēsta par strēlnieku - dzejnieku un mākslinieku - kara situācijā pašu radīto „cilvēcisko patvērumu", kad vakaros kādā lauku pirtiņā, fonā dunot kara troksnim, viņi pulcējās kopā, dzēra tēju, dziedāja un runāja par dzīvi un mākslu „viņpus" kara lauka. Stāsta sākumā Akuraters raksta: „Atminoties „Cafe Spleen'u", es atminos, it kā būtu dzēris no nāves un dzīvības biķera un dziedājis vissaldākās dziesmas. Un fantāzija nekur nav cēlusi mūs tik tālu un augstu - līdz pat zvaigznēm - un šausmas un likteņu mistika nekad nav tik tuvu mums bijusi. Šī kafejnīca atradās pozīcijās, Vidzemes nopostītos laukos, starp birzēm un pakalniem. Mūzika - rudens lietus sanēšana uz jumta, - nebeidzama dziļa dabas spēle, kuras takti sita lielgabali caurām naktīm un kuru apgaismoja Latvijas sadegošo māju ugunsgrēki, cilādamies kā sarkani karogi."

Akcijas norises laikā Jāņa Akuratera muzeja dārzā būs izveidota savdabīga „Café Spleen" - armijas telts, kur veselu mēnesi notiks dzejas un mūzikas vakari, teatrālas performances un pasākumu cikli, kas stāstīs par dzejnieku, mākslinieku, komponistu kara laukā, par cēloņiem un sekām un laikmetu sasaukšanos. Akcijas „Cafe Spleen jeb Augusts 1914" atklāšana notiks 12. augustā plkst.21.14. Tā būs muzikāla performance, kas vēstīs par 1914. gada skaudro vēstures dramaturģiju - no bezrūpīgas mierpilnas dzīves līdz kara neprātam. Atklāšanā piedalīsies dziedātāja Marija Naumova, Rolands Beļēvičs (akordeons), Ingus Feldmanis (ģitāra), Normunds Katajs Paeglis (kornete) un mākslinieki no apvienības „Idea Gnosis".

Pasākumu ciklu „Jānis Akuraters divos laikmeta nogriežņos" veidos divas akcijas. Pirmā - „Maģiskais teātris - ieeja tikai jukušiem. Akuraters vai Hese?" būs veltīta dzejnieka Jāņa Akuratera personības un mākslinieka tapšanas laikam, kas sakrita ar 1905. gada revolūciju, kad tauta sacēlās pret cara režīmu un vācu muižnieku virskundzību un patvaļu. Jaunais dzejnieks Jānis Akuraters, kuram 1905. gadā iznāk pirmais dzejoļu krājums „Zvaigžņu nakts", kļūst par Sociāldemokrātu Savienības vienu no aktīvajiem dalībniekiem un tās žurnāla „Pret Sauli" redaktoru. Par dalību revolūcijas notikumos Akurateru trīs reizes apcietina, tad izsūta uz nometinājumu Pleskavā, no kurienes viņš aizbēg un uz laiku patveras Somijā, Zviedrijā un Norvēģijā. Trīs reizes Akuraters paglābjas no nāves. Šajā skaudrajā situācijā top Dzejnieks.

Lai izprastu mākslinieka personības tapšanu, akcijas veidotāji izmantos Hermaņa Heses romāna/esejas „Stepes vilks" matricu. Var teikt, ka Jānis Akuraters, kurš 1904.-1905. gadā vairākus savus tekstus bija publicējis ar pseidonīmu Vilks, un Heses Harijs Hallers ir kā divi spoguļi, kas nolikti viens pret otru. Hese redz savu Hariju Halleru kā cilvēku/dzīvnieku pašā Harijā - viņa smadzenēs notiek šī sadalīšanās, un tā Harijs var sadalīties 10 un 100 atšķirīgās substancēs un Vilkā. Akuraters jebkurā situācijā vispirms ir cilvēks, kuru par vilku, kam jāsaspringst, jānospriego savus dzīvnieka instinktus un jāatrod izeja, padara vara un laikmets. Hermanis Hese ir rakstījis, ka „katram laikmetam, katrai kultūrai, katram paražu un tradīciju kopumam ir sava struktūra, savs - tai piederīgais maigums un skarbums, skaistums un nežēlīgums, katrs zināmas ciešanas uzskata par pašsaprotamām, pacietīgi samierinās ar zināmu ļaunumu. Par īstām mokām, par elli cilvēka dzīve kļūst tikai divu laikmetu, divu kultūru un divu reliģiju sadures punktā". Akcijā „Maģiskais teātris - ieeja tikai jukušiem. Akuraters vai Hese?" režisora Viktora Jansona lasījumā un komentāros skanēs Jāņa Akuratera dzeja paralēlēs ar Hermaņa Heses „Stepes vilku" un Jura Kulakova speciāli akcijai komponētas dziesmas ar Jāņa Akuratera vārdiem.

Otra akcija ciklā „Jānis Akuraters divos laikmeta nogriežņos", kuras nosaukums ir „Café Spleen". Jukums Vācietis un latviešu dzejnieki Pirmā pasaules kara mistērijā" turpinās mākslinieka personības analīzes tēmu vēstures krustcelēs. Tajā skanēs gan Jāņa Akuratera stāsts „Café Spleen", gan speciāli akcijai komponētās Jura Kulakova dziesmas ar Jāņa Akuratera, Kārļa Skalbes, u.c. autoru vārdiem par strēlnieku tēmu. Tās izpildīs Miervaldis Jenčs un Ieva Akurātere.

Otru akciju ciklu „Cafe Spleen jeb Augusts 1914" ietvaros veidos izrāde/dialogs „Šillera „Laupītāji" trīs atklāsmēs". Par izrādes/dialoga izveides pamudinājumu režisors Viktors Jansons vēsta: „Pētot Pirmā pasaules kara laika fotogrāfijas, kas fiksējušas strēlnieku pašu iestudētās izrādes, manu uzmanību piesaistīja bilde ar aktieriem, kas spēlējuši Šillera „Laupītājus". Kādēļ Šillera „Laupītāji"? Kara laikā, kad ik dienas ir līķu kaudzes, nežēlība, brutalitāte, kad latviešu strēlnieki tiek izdzīti vācu lielgabalu priekšā nāvei, kādēļ tad - Šillera „Laupītāji"? Vai tas nav absurdi? Un vēl - Šillera „Laupītāji" taču ir arī pirmā zināmā latviešu iestudētā izrāde. Kas šajā lugā ir tik suģestējošs? Šis jautājums man nedeva mieru un bija pamudinājums, lai ķertos pie lugas pārlasīšanas - vai varbūt izlasīšanas... Jāatzīst, ka neko tik emocionāli satriecošu man nebija nācies pēdējā laikā lasīt..." Akcijā jeb izrādē/dialogā „Laupītāji" trīs atklāsmēs" Viktors Jansons (varbūt iejūtoties Vecā Mora lomā) dialogā ar Reini Suhanovu (kurš varbūt iejutīsies abos Mora dēlos - Kārlī un Francī) mēģinās rast atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

Tēmai „Mūzika kara laukā" būs veltīts Andreja Selicka radītais jaundarbs „Pulkvedis Jukums Vācietis. Dziesma". Skanēs arī komponista veidotas apdares un aranžējumi strēlnieku dziesmām, tautasdziesmām, strēlnieku pulku komponistu radītajam un mūziķu izpildītajam repertuāram. Šo strēlnieku muzikālo sarunu izpildīs solisti Ieva Parša, Māris Jēkabsons, Andrejs Selickis un instrumentālistu grupa.

22. augustā notiks literārs vakars, kad kopā ar literatūras zinātnieci Dr. philol. Maiju Burimu un apmeklētājiem tiks lasīts un komentēts Jāņa Akuratera romāns „Ugunīgie ziedi" - viens no pirmajiem romāniem latviešu literatūrā, kas vēsta par latviešu strēlnieku cīņām Pirmā pasaules kara laikā.

Rīgas svētku laikā 16. augustā pasākumā „Tilti un pārigājēji" būs iespēja redzēt oriģinālos kinodokumentus par laika posmu no 1910. līdz 1919. gadam. Kino vēsturniece Inga Pērkone iepazīstinās ar kino situāciju Pirmā pasaules kara laikā un 1921. gadā uzņemto, bet līdz mūsdienām nesaglabāto latviešu spēlfilmu „Laiku viesulī", kuras scenārija autors bija Jānis Akuraters. Būs iespēja arī redzēt Jura Podnieka dokumentālo filmu „Strēlnieku zvaigznājs" (1982) un režisora Alesandra Rusteiķa spēlfilmu „Lāčplēsis" (1930).

6. septembrī Baltās Nakts pasākumu ietvaros notiks Literārās akadēmijas Jāņa Rokpeļna Dzejas meistardarbnīcas jauno autoru lasījumi „Nakts. Nenoteikts mirdzums". Šodienas jaunie un topošie dzejnieki jaunradītos dzejoļos runās gan par Pirmā pasaules kara skatījumu no vēstures distances, gan par kara tēmas aktualitāti mūsdienu kontekstos. Būs arī jauno mākslinieku veidota gaismas instalāciju izstāde un Vitālija Vinogradova sagatavotā video reportāža par dzejas pasākumiem.

Akcijas ietvaros Jāņa Akuratera muzejā būs apskatāmas arī trīs izstādes, kuru atklāšana notiks 14. augustā.

Stikla mākslinieku Ingunas Auderes (Latvija) un Maikla Rodžera (Michael Rogers, ASV) kopīgi veidotā izstāde „Mēness un Naglas. Degt" būs kā vizuāla metafora Neiznīcināmajam cilvēkā brīdī, kad dvēsele, sapņu un īstenības skarta, tiecas pēc patvēruma. Pārtapšana, atjaunošanās, dziedinājums ir mākslinieces Ingunas Auderes atslēgvārdi. Maikla Rodžera interešu lokā ietilpst pagātnes liecību aktualizējums jaunos kontekstos. Aizejošā laika, vai drīzāk, pārlaicīgā tvērums dažādās izteiksmēs ir kopīgā iezīme viņu abu atšķirīgajā daiļradē.

Akuratera mājas Gaišajā salonā atvērtajā izstādē „Dzejnieks/strēlnieks/mākslinieks - portrets" būs apskatāmi Konrāda Ubāna, Valdemāra Tones, Jēkaba Kazāka, Jāzepa Grosvalda u.c. mākslinieku veidotie strēlnieku, strēlnieku dzejnieku un strēlnieku mākslinieku portreti.

Trešā izstāde „Mans vectēvs, mans vecvectēvs strēlnieks - vecāsmātes pūra skapī" būs kā lietu un atmiņu skices. Izstādes autors - Viktors Jansons.

Akcija „Cafe Spleen jeb Augusts 1914" noslēgsies 12. septembrī ar pasākumu „Nāves lauks un... Pirmā pasaules kara apoteoze".

Visi raksti

Redaktors iesaka

Tikai Mocarts

Tikai Mocarts

12. decembrī Lielajā Ģildē ...

Lasīt vairāk 18 komentāri
Sigulda velogida - seniora pavadībā!

Sigulda velogida - seniora ...

Ļauties rāmam un nesteidzīgam ...

Lasīt vairāk 16 komentāri
Latviešu mēmā kino zvaigzne

Latviešu mēmā kino zvaigzne

Izstāde un lekcija „Jaunā ...

Lasīt vairāk 12 komentāri
Akcija „Café Spleen jeb Augusts 1914”

Akcija „Café Spleen jeb ...

Rīgas - Eiropas Kultūras galvaspilsētas ...

Lasīt vairāk 11 komentāri

Iepazīšanās

Iepazīsties ar vairāk nekā 7594 seniori.lv lietotājiem!

Atrast

 • Sveiki,

  Kā Tev šodien klājas? Es ceru, ka viss ir labi ar you.I esmu ļoti priecīgs, lai sazinātos ar jums,
  Es esmu Miss Mona Kaki pēc nosaukuma vienīgā meita Dr vēlu Bonny Kaki no Sudānas. bet rakstu jums no Lome Togo, dārgais Es ceru, ka jūs saprotat, kas noticis ar manu valsti dažus gadus atpakaļ kara, kas cīnījās manā valstī, kas iznīcināja daudzas dzīvības un tur daudzus cilvēkus bez pajumtes, un daudzas sievietes atraitnes un daži bērni bāreņi,

  kara manā valstī laikā tas notika, ka mans vēlu tēvs izdevās nodot mani un manu māti, lai Lomes Togo ar viņu, lai pēc dažkārt būt Lome Togo mans tēvs vēlāk nomira no sirds uzbruka, jo viņa ieguldījumu un proparties tiek izpostīta mūsu Valsts Sudāna un pēc nāves mans tēvs piecus mēnešus vēlāk mans mīļais māte nomira atkal no krūts vēža, un tagad, jo runāju ar jums es esmu iet cauri tām pašām sāpēm, tagad man ir bijis krūts vēzis, kas nogalināja manu vēlu māti, tad visvairāk baismīgs situācija tagad ir tāda, ka ārsts man teica, ka man ir tikai viens mēnesis, lai tērēt, jo vēzi jau sabojāt manu krūts ir ietekmējusi man daudz, es esmu sheding asaras kā esmu visnotaļ ar šo pastu uz Jums,

  Cienījamie, lūdzu, es esmu šeit, lai atvērtu atkarīgs no jums, bet pirms, ka viss, ko es nepieciešama no jums ir uzticība un godīgs ar lielu solījumu, ka jūs nekad betary mani par manu atpakaļ, ja jā, ka jūs nevarat un nekad mani nodos, tad man ir jābūt atvērtam, lai jums un jums pastāstīt, ko jums vajadzētu darīt man,

  Es gribu, lai jūs klausīties, pirms nāve mana mīļotā tēva theres kādu naudas summu, ko viņš noguldīto bankā ar manu vārdu $ 2,5 miljonus dolāru, es nekad zināja par šo naudu līdz tajā pašā dienā viņš grasās pagātni prom ar 2.33 pm Viņš aicināja mani uz viņa slimības gultā kopā ar savu māti un man pastāstīja par šo fondu, un arī man teica, ja viņš tur depozītu un vienošanos sertifikātu ar banku pirms viņš vēlāk nomira, ka tajā pašā dienā, ak tā diena, ka es nekad aizmirst manā dzīvē,

  dārgais lūdzu, ko es vēlos, lai jūs darīt ar šo naudu, ir izmantot to bērnunamu mājās, churchs un atraitnēm, bēgļu mājās, lūdzu, ko es tikko teicu, tagad ir ļoti svarīgi, lai man, kad es iet prom,

  lūdzu, pirms jūs sazināties ar mani atpakaļ, jums vajadzētu mēģināt pārliecināties sevī, ka jums ir iespēja darīt tieši to, ko es tikko teicu tagad, kas ļaus manu garu atpūsties mierā, kad es iet prom, ja jā, ka jūs varat būt iespējai veikt ar šo darbu, lūdzu, jums vajadzētu mēģināt atbildēt atpakaļ, lai es varētu pateikt jums to, ko darīt, un tieši jums uz banku uzreiz, jo i dont ir daudz laika, lai dzīvotu kā ārsts man teica, es gaidīt jūsu steidzami atbild,

  paldies

  Miss Mona Kaki

  yuna4u2015 Pirms 2 gadiem, 4 mēnešiem
 • Aizdevuma piedāvājumu finanšu starp Mr un Mrs īpaši Francija, Beļģija, Šveice, Rumānija, Itālija, Spānija, Kanāda, Portugāle, Vācija, Austrija, Indija, salas, Māršala...). Jums nepieciešams naudas aizdevumiem starp indivīdu sejas finansiālas grūtības, lai beidzot izkļūt no strupceļa, kas izraisījuši bankām, noraidījumu ierakstu pieteikties uz fondiem. Mēs esam starptautiska struktūra finanšu ekspertu, kas varētu veikt jums aizdevumu summa, kas jums nepieciešams un ar nosacījumiem, kas atvieglo dzīvi. Es varu jums palīdzēt šādās jomās: finanšu, hipotekāro kredītu, investīciju, auto aizdevumu, parādu konsolidācijai aizdevums, kredītlīnija, otrais Hipotekārais kredīts izpirkšanu, personas aizdevums. Mēs izsniedzam aizdevumus, sākot ar €5000 25 miljoni minimālā € līdz visām personām, kas ir spējīgs izpildīt nosacījumus. Esat reģistrējies, banka aizliegta, un jums nav favor no bankām. Mans procentu likme ir 2 % gadā. Ja jums naudu citu iemeslu dēļ, lūdzu, jūtieties brīvi sazināties ar mani, lai iegūtu vairāk informācijas. Es esmu pieejams tikties ar maniem klientiem, kas ilgst līdz pat 5 dienām pieteikuma formas saņemšanas. Ja jums ir interese, lūdzu, sazinieties ar mani plašāku informāciju. Lūk, mans e-pasts:  PS: Ziņojumu beidzot, lai palīdzētu tiem, kas ir nepieciešams.
  PALDIES PAR SADALI ŠO INFORMĀCIJU, LAI PALĪDZĒTU TIEM, KAM IR VAJADZĪGA NAUDA, LAI ATRISINĀTU PROBLĒMU, VAI VEIKT PROJEKTA.

  geraldine Pirms 1 gada, 11 mēnešiem
 • Finansējot savus projektus, lai 899.500 €

  Kontaktu rakstiet man uz e-pastu
  uz :

  Lazic Pirms 1 gada, 10 mēnešiem
 • Kredits Piedāvāt aizdevumus starp īpaši Man ir kapitāls, kas tiks izmantoti, lai piešķirtu īpašus aizdevumus īstermiņa un ilgtermiņa no 1000€ līdz 500.000€ ikvienam nopietni vēlas šo kredītu. 2% procenti gadā saskaņā ar kreditē summas kā īpaši es negribu pārkāpt augļošanu likumu. jums var atmaksāt vairāk nekā 1 līdz 15 gadiem atkarībā no kreditēto summu. tas ir jūs redzat par ikmēneša maksājumiem. Es lūdzu tikai atzīšanu rokrakstā sertificēts parāda un arī daži sniegtie daļas:

  vergaro01 Pirms 1 gada, 2 mēnešiem
 • aizdevums piedāvāt visiem
  Es esmu godīgs persona, kas piedāvā aizdevumus visiem pasaulē
  Es strādāju ar personu, kas vēlas veikt ieguldījumus vai vēlaties aizdevumu par neko.
  Mans procentu likme ir 3% un aizdevumu nosacījumi kļūst pieejamas

  kula Pirms 1 gada, 1 mēneša
 • Kredīti parādniekiem. Visā Latvijā.
  Daudzi cilvēki, saskaroties ar finansiālām problēmām, esam pārliecināti, ka, lai iegūtu jaunu kredītu, viņi nevar. Tomēr, tā nav. Latvijas kredītu tirgus ir daudz profesionāļu kreditorus, aizdot cilvēkiem, kuri nonākuši finansiālās grūtībās.........

  florence Pirms 1 gada
 • Skaista sieviete vēlos iepazīties
  ar mīļo seksīgo vīrieti.MAN 42GADI.
  VĒLOS IEPAZĪTIES NO 43-50GADIEM.
  MANA ADRESE DŪŅU IELĀ2,JŪRMALĀ.
  ISTABA25.ES DZĪVOJU DIENAS CENTRI.
  MANI SAUC NATAŠA.

  Krisa76 Pirms 11 mēnešiem
 • neatkarīgi no jebkura finanšu institūcija, kas pilnībā, saņemt kredītu, finansējumu vai stipendijas skaits no mums caur mūsu tīkla finanšu partneru un labāko brokeri vietā.
  Summu no 5000 līdz 500000 EUR. Aizdevums ir iespējams, naudas pārvedumu, čeku, bankas čeku vai bankas pārskaitījumu (darba 2-5jrs). Lūdzu, sazinieties ar mani pa e-pastu:

  Cieņas apsveikumi.

  grace Pirms 10 mēnešiem, 3 nedēļām
 • neatkarīgi no jebkura finanšu institūcija, kas pilnībā, saņemt kredītu, finansējumu vai stipendijas skaits no mums caur mūsu tīkla finanšu partneru un labāko brokeri vietā.
  Summu no 5000 līdz 500000 EUR. Aizdevums ir iespējams, naudas pārvedumu, čeku, bankas čeku vai bankas pārskaitījumu (darba 2-5jrs). Lūdzu, sazinieties ar mani pa e-pastu:

  Cieņas apsveikumi

  grace Pirms 10 mēnešiem, 3 nedēļām

 • Kredits piedavat nekadas izmaksas iepriekš.
  Kontaktpersona:

  credit_finance2017 Pirms 9 mēnešiem, 1 nedēļas
 • Laipni lūdzam sergejs shikunov finanšu

  Reģistrēts un licencēts saskaņā ar uzņēmuma finanšu ministrija. Mēs piedāvājam likumīgas aizdevumu jebkāda veida. Tie ir ātri un pieejamu procentu likmes tikai 3%

  Mūsu paketes ietvert;

  *Home Aizdevums
  *Auto Kredīta
  *Hipotēku Kredīts
  *Biznesa Aizdevums
  *Starptautisko Aizdevumu
  *Personas Aizdevums
  *Un Vēl Daudz Vairāk

  Nevilcinieties sazināties ar mums, izmantojot: ja ir interese, kā būs, nekavējoties nodod mūsu aizdevumu finanšu kontrolieris operations manager. Un jūsu aizdevums tiks apstrādāts, 3 darba dienu laikā.

  (Līgumā, finanšu departaments)
  VĀRDS: Sergejs Shikunov
  E-pasts:
  mājas lapa:https://sergeyshikunovfinance.wordpress.com
  Sergejs Shikunov Pakalpojumi.

  sergeyshikunov Pirms 3 mēnešiem, 3 nedēļām

Lūdzu ienāciet, lai pievienotu komentāru.

Mūsu draugi (klikšķini uz bildes)

 • Olimpiskais sporta centrs
 • Sava Dizaina Telefonu Vāciņi
 • Dienas Žurnāli
 • Latvijas Mākslas akadēmija
 • Projekts StarDust
 • Labklājības ministrija
 • Rīgas domes Labklājības departaments
 • Osteo.lv
 • tikaisievietem.lv
 • Medkursi
 • Dalbes Līcis
 • Iespēju karte
 • Piepūšamās atrakcijas