Ritini un būs vairāk ↓
 1. Portāla www.senioriem.lv lietošanas noteikumi ir paredzēti un saistoši visiem portāla www.senioriem.lv lietotājiem - gan reģistrētiem, gan nereģistrētiem.
 2. Ikvienam portāla www.senioriem.lv reģistrētajam lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem. Katram portāla www.senioriem.lv reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils. Katrā portāla www.senioriem.lv lietotāja profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša reģistrētā lietotāja datus. Portālā www.senioriem.lv ir aizliegta viltus profilu veidošana, t.i. tādu profilu veidošana, kuros portāla www.senioriem.lv lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t.sk.arī nereālu) personu vai dzīvnieku, priekšmetu, utt. Konstatējot šādu profilu esamību, www.senioriem.lv ir tiesīgs tos un to izveidotāju profilus nekavējoties bez iepriekšējas brīdināšanas izdzēst.
 3. Portāla www.senioriem.lv reģistrētais lietotājs var jebkurā brīdī izbeigt savu dalību portāla www.senioriem.lv reģistrētā lietotāja statusā, dzēšot savu portālā izveidoto profilu.
 4. www.senioriem.lv ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst portāla reģistrēto lietotāju profilus, kā arī ierobežot vai liegt pieeju portālam www.senioriem.lv, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.
 5. Katrs portāla www.senioriem.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portālā vai nosūta citiem portāla lietotājiem, tai skaitā, bet ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas, e-pasta sūtījumus, video materiālus, mūzikas ierakstus, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Portālā www.senioriem.lv ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem portāla lietotājiem:
  • Informāciju (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuras izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
  • informāciju, kura aizskar personas godu un cieņu;
  • informāciju, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
  • informāciju, kura ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
  • informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
  • informāciju, kurai piemīt surogātpasta (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņotas reklāmas raksturs;
  • informāciju, kura ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;
  • visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt portāla www.senioriem.lv normālu darbību un drošību.
 6. Konstatējot šādas informācijas izvietošanu, www.senioriem.lv ir tiesīgs šo informāciju nekavējoties izdzēst , kā arī dzēst šīs informācijas izvietotāja profilu vai bloķēt tam pieeju uz laiku.
 7. Jebkurā gadījumā www.senioriem.lv nenes nekādu atbildību par portālā www.senioriem.lv izvietoto vai portāla lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Tāpat www.senioriem.lv nav atbildīga par portāla pieejamību, portāla lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām portāla darbībā, portāla lietotāja profila datu izmaiņām citas personas neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa portāla darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda kāda tā ir („as – is”) bez nekādām papildus garantijām no www.senioriem.lv. Bez tam www.senioriem.lv nav nekādā veidā atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kuri portāla www.senioriem.lv lietotājiem ir radušies saistībā ar portāla un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.
 8. Portāla www.senioriem.lv lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu www.senioriem.lv tiesisko interešu aizsardzību („to hold harmless and indemnify”) pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kuras ir celtas pret www.senioriem.lv un ir jebkādā veidā saistītas ar portāla lietošanu no attiecīgā lietotāja puses.
 9. www.senioriem.lv, izvietojot informāciju portālā vai ar e-pasta starpniecību ir tiesīgs informēt portāla www.senioriem.lv lietotājus par dažāda veida ar portālu saistītām aktualitātēm.
 10. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz portālu www.senioriem.lv pieder tikai un vienīgi www.senioriem.lv. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti www.senioriem.lv.
 11. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp www.senioriem.lv un portāla www.senioriem.lv lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.

Privātums

 1. Visi portālā www.senioriem.lv ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši LR likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.
 2. Kļūstot par reģistrēto portāla www.senioriem.lv lietotāju, persona piekrīt savu reģistrētā lietotāja profilā norādīto datu apstrādei.
 3. Katrs reģistrētais portāla www.senioriem.lv lietotājs apzinās un piekrīt, ka viņa lietotāja profilā norādītie dati ir publiski pieejami visiem pārējiem portāla www.senioriem.lv reģistrētajiem lietotājiem, kā arī ierobežotā apjomā trešām personām (ievērojot lietotāja profilā noteikto reģistrētā lietotāja iespēju izvēlēties atsevišķu datu pieejas ierobežošanu) un, ka šo datu izmantošana nav atkarīga no www.senioriem.lv.

Mūsu draugi (klikšķini uz bildes)

 • Olimpiskais sporta centrs
 • Sava Dizaina Telefonu Vāciņi
 • Dienas Žurnāli
 • Latvijas Mākslas akadēmija
 • Projekts StarDust
 • Labklājības ministrija
 • Rīgas domes Labklājības departaments
 • Osteo.lv
 • tikaisievietem.lv
 • Medkursi
 • Dalbes Līcis
 • Iespēju karte
 • Piepūšamās atrakcijas